Fontos jogszabályi változás! A 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban módosító rendelet) elrendeli, hogy az e-közmű adatszolgáltatási és a közműegyeztetés során nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki.

Az e-közmű rendelet módosítása több változást is tartalmaz, amelyek közül néhány fontosabbat az alábbiakban sorolunk fel:

  • változott a regisztrációra kötelezettek köre, a regisztráció folyamata;
  • változott az e-közmű felé szolgáltatni szükséges adatok, illetve az adatszolgáltatásra kötelezettek köre;
  • a rendelet szabályozza a felügyeleti hatóságok és az e-közműt üzemeltető szervezet együttműködésének folyamatát;
  • a felügyeleti hatóságok a közművezeték-üzemeltetők számára előírt kötelezettségek elmulasztása esetén bírságot szabhatnak ki;
  • az elektronizált közműegyeztetés és közműnyilatkozat kiadás folyamata szabályozott kereteket kapott;
  • a jövőben az e-közmű rendszer egyes szolgáltatásai rendszerhasználati díj ellenében vehetők igénybe.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az e-közmű rendelet módosításában foglaltak különböző időpontokban lépnek hatályba, illetve bizonyos előírt kötelezettségek kapcsán eltérő dátumok kerültek meghatározásra. Ezek átlátásához feltétlenül javasolt a Módosító rendelet 19. és 24. §-ainak alapos áttanulmányozása.

 

Az e-közművel kapcsolatos általános tájékoztató:

2017-től a közművek üzemeltetőinek az üzemeltetett közmű teljes nyomvonalát, pontszerű objektumait és egyéb adatait digitális formában kell az állam felé szolgáltatniuk a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően. A rendelet minden üzemeltetőre vonatkozik, nem csak a nagy közműszolgáltatókra, hanem a csak pár tíz vagy száz méter ipartelepi vezetékszakasz üzemeltetését végző cégekre is. A rendeletben foglaltak teljesítéséhez térképszerverre vagy asztali térinformatikai szoftverre van szükség, mivel úgynevezett WMS, WFS szolgáltatás keretében kell a közműadatokat az üzemeltetőnek az állam felé biztosítania. A fentiek teljesítése nehézséget okozhat a kötelezetteknek, mivel az adatszolgáltatáshoz szükséges térképszerver, szakember nem áll rendelkezésre.

A megoldás a Datakart Kft. e-közmű szolgáltatása

A Datakart Kft. 1995 óta foglalkozik digitális közmű információs rendszerek kialakításával, közmű vezeték adatok felmérésével, nyilvántartásával és az adatok szolgáltatásával. Az e-közművel kapcsolatos feladatok teljes skáláját megoldjuk cége helyett, kiváló minőségben, határidőre. Ingyenes, nyílt forráskódú szoftvereket használunk az adatszolgáltatásra, ezzel is csökkentve a megrendelők költségeit. A szolgáltatás infrastruktúrája lehet a megrendelő szervezetnél is, de cégünk felkészült a teljes infrastruktúra szerverparkunkban történő üzemeltetésére. Utóbbi esetben tovább csökkennek a megrendelők költségei, mivel nincs szükség az üzemeltetőnél szerver számítógépre, szoftver telepítésre és karbantartásra. A felméréssel, digitális átalakítással, adatintegrációval, adatszolgáltatással, rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ezek alapján a legkedvezőbb árakon vállaljuk.

Tájékoztatás az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

A Kormány 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelete szabályozza az egységes elektronikus közműnyilvántartást. Az e-közmű egy elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára. Az e-közmű adatszolgáltatói az egyes közüzemi szolgáltatók, míg a felhasználóka lakosság, a tervezők, a közigazgatási szervek, a bíróság, a gazdálkodó szervezetek, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek.

Az e-közmű feladata

Az e-közmű feladata információ szolgáltatása egyrészt helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről, másrészt a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről, harmadrészt tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez.

Az e-közmű részére történő adatszolgáltatás

Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (közművezeték üzemeltetője). Az e-közmű adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre. A regisztrációt a rendelet 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével kell elindítani e rendelet hatálybalépésétől (2013. nov. 1.) számított 15 napon belül, új közművezeték üzemeltető esetében az üzemeltetés megkezdésétől számított 15 napon belül. A regisztrációt az e-közműt üzemeltető szervezet végzi. A közművezeték üzemeltetője a rendelet 2. és 3. mellékletének megfelelően WMS és WFS szolgáltatásként szolgáltatja az adatokat. A WMS, WFS szolgáltatáshoz térképszerverre vagy asztali térinformatikai szoftverre van szükség. Az adatokat naprakészen szükséges tartani.

Az e-közmű által szolgáltatott adat, a közművezeték

a) nyomvonala,
b) elhelyezkedésének módja,
c) a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója,
d) szakági típusa,
e) által szállított közeg, valamint a szállítás módja.
 

Határidők

A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, EOV-ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére a rendeletnek megfelelően 2014. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, de nem EOV-ban vezetett digitális adatokat az e-közmű részére rendeletnek megfelelően 2015. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

A közművezeték üzemeltető az e rendelet hatálybalépésekor a nyilvántartásában digitálisan meg nem lévő adatokat digitálisan az e-közmű részére a rendeletnek megfelelően 2017. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.

 

Datakart Kft. referenciák:

DHRV Kft., Keszivíz Kft., KÖVA Zrt., Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala e-közmű, Tiszakécske Önkormányzatának szennyvíz-csatorna ellátás nyilvántartó rendszere

További információ:

Novák Zalán, 0630-445-7889
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

E-közmű tájékoztató letöltése pdf formátumban