Az adatok 80%-a helyhez köthető térbeli adat, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a térbeli elhelyezkedésen keresztül vizsgáljuk és elemezzük ezeket az adatokat és így új dimenzióval segítsük elő a természeti és emberi környezet és az üzleti folyamatok megfigyelését, elemzését és tervezését, a döntések várható hatásainak előrejelzését. A térinformatikai elemzésekkel így olyan összefüggések is feltárhatók, melyekre korábban aligha gondoltunk volna.

Elemzőink nagy tapasztalattal rendelkeznek a különböző szakterületek adatainak térbeli elemzésében, problémáinak megoldásában. Részt vettünk számos környezetvédelmi, kárelőrejelzési, építésügyi, földügyi projektben, melyekben országos méretű elemzéseket végeztünk nagy mennyiségű adathalmazzal. Az elemzésekhez szükség szerint beszerezzük a megfelelő alapadatokat és a legkorszerűbb térinformatikai szoftvereszközökkel készítjük el. Munkatársaink szakértelme, a hosszú éveken át felhalmozott tudás, a megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása biztosítja az elemzés kiváló minőségét. Részt vettünk az Országos Közúti Adatbank és a Fővárosi Önkormányzati Közúti Adatbank, valamint Budapest Stratégiai Zajtérképének elkészítésében. Nagy tapasztalattal rendelkezünk természeti folyamatok hatásainak (pl. árvízi elöntés) modellezésben, elemzésben is.